Zámek Červené Poříčí, probouzející se skvost Pošumaví

Datum: 03. 06. 2023 | Odjezd: 07:00 | Cena: 690 Kč | Průvodce: Urbanová J. | Číslo výletu: 10

Trasa našeho výletu nás zavede proti proudu řeky Úhlavy na vodní hrad Švihov, na zámek Červené Poříčí i na panství Czernínů do Chudenic. Nejprve si prohlédneme nedávno ještě téměř zapomenutý zámek Červené Poříčí, v jeho zrekonstruovaném křídle tzv. "Předzámčí" byla na jaře roku 2022 otevřena expozice s názvem "Děti ze zlaté kolébky aneb rané dětství ve šlechtických rodinách v dlouhém 19.století“. Její ústřední postavou je syn Napoleona Bonaparte. Po prohlídce se vypravíme pěšky proti proudu řeky Úhlavy" NS Švihov a okolí" na prohlídku vodního hradu, cestou zahlédneme zajímavá místa jako je vrch Tuhošť, Nový Mlýn, bývalý kostel sv.Jana Evangelisty, věnujeme se také prohlídce samotného městečka, židovským hřbitovům a dalším památkám. Jedná se pohodlnou procházku, při které si připomeneme film "Tři oříšky pro Popelku", který se natáčel na hradě i v okolí. Odpoledne navštívíme Starý czernínský zámek v Chudenicích (prohlídka nové expozice), nahlédneme do kostela sv.Jana Křtitele, vypravíme se do Areálu Bolfánek, Americké zahrady, Kvapilovo jezírko, projdeme NS Žďár a prohlédneme si exteriér zámku Lázeň.