Horšovskotýnsko (za Lobkovici a mimořádnými kostely)

Datum: 22. 04. 2023 | Odjezd: 07:00 | Cena: 680 Kč | Průvodce: Škochová J. | Číslo výletu: 6

Naše první zastavení bude patřit architektonicky neobvyklému baroknímu kostelíku sv. Víta (šestnáctiboké centrále) v Dobřanech. Další výjimečnou sakrální památku zhlédneme v Čečovicích, je to cihlový kostel sv. Mikuláše ze 14. stol., patrně dílo některého umělce z katedrální huti v Řezně. Město Horšovský Týn nabízí návštěvníkům velký počet turistických atraktivit, k nimž patří kostel sv. Apolináře z 13. století, zámecký park s řadou stavbiček a především lobkovický renesanční zámek s pozoruhodnou raně gotickou kaplí, který navštívíme (připomene nám Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí, protože má stejného stavebníka i stavitele). Poté přejedeme k původně románskému kostelu pražských biskupů Všech svatých v nedalekém Horšově, interiér pozoruhodné sakristie tohoto kostela je kompletně vyzdoben malbami z 15. stol. (christologický a mariánský cyklus, legenda o sv. Barboře, aj.). Na závěr se zastavíme u gotické věžově tvrze ve Lštění.