Výlet vlakem do Roudnice nad Labem

Datum: 15. 04. 2023 | Odjezd: neurčený | Cena: 140 Kč | Průvodce: Urbanová J. | Číslo výletu: 5
Odjezd vlaku: Praha hl.nádraží v 8:46 hodin, příjezd do Roudnice nad Labem v 9:43 hodin, návrat z Roudnice buď v 16:14 nebo v 18:14 hodin. !!!

Roudnice nad Labem je centrem Podřipska a městkou památkovou zónou. Od hl.nádraží budeme procházet naučnou stezkou cca 4 km dlouhou, která prochází centrem města s řadou cenných památek. Prohlédneme si interiér Kláštera Augustiniánů, který je nejvýznamnější gotickou památkou Podřipska včetně kostela Narození Panny Marie, navštívíme velký barokní zámek, Podřipské muzeum, v zámecké jízdárně je galerie, vystoupáme na věž Hlásku, budeme míjet řadu soch a sousoší, kapli sv.Josefa a kapli sv.Viléma, pohlédneme na město z Kratochvílovy rozhledny, na Karlově náměstí nás upoutá pseudorenesanční radnice, morový sloup, sochy sv.Vavřince a sv.Vojtěcha, domy s barokními jádry, zbytky pivovaru i další památky.

Doporučujeme ověřit si čas odjezdu!!!!