Velikonoční výlet do podhůří Orlických a Bystřických hor a na Broumovsko

Datum: 07. 04. 2023 | Odjezd: 07:00 | Cena: 3450 Kč | Průvodce: Urbanová J. | Číslo výletu: 4

!!! VYPRODÁNO !!!

Tento třídenní výlet nás zavede do jednoho z nejkrásnějších koutů naši vlasti, navštívíme zajímavá místa v podhůří Orlických a Bystřických hor a také Broumovsko-region, kde najdeme úchvatné přírodní atraktivity, věže klášterů a kostelů a tzv.broumovskou skupinu barokních kostelů, která se zařadila v roce 2022 na seznam národních kluturních památek.

1.den: navštívíme Veliny-prohlídka dřevěného roubeného kostela sv.Mikuláše včetně zvonice a márnice, v Horním Jelení- exteriér zámečku a interiér kostela Nejsv.Trojice, který slouží jako pohřebiště rodu Bubnů z Litic, má bohaté barokní vybavení, některé oltáře byly přivezeny ze zničeného kostela v Neratově. Navštívíme poutní místo Homol s barokním kostelem P. Marie Bolestné, největším lákadlem je unikátní kamenné schodiště o 153 schodech a 16 odpočívadlech, ve střední Evropě je tato stavba unikátem. V Častolovicích si prohlédneme jeden z nejkrásnějších zámků patřících do České Loira včetně nádherně upraveného parku. V Krňovicích je zajímavý skanzen jenž je budován a rozšiřován od roku 2002 a soustřeďuje stavby hlavně z blízkého podhůří Orlických hor i některé z Podkrkonoší.

2.den: po snídani se vypravíme do polského pohraničí, nejprve se zastavíme v Rokytnici v Orlických horách, kde se nachází zámek, nově otevřené muzeum Sýpka, nádherné dřevěné domy, které lemují celé náměstí i kostel Všech svatých, přejedeme do Miedzylesie-prohlídka městského centra, palácového komplexu, dvou dřevěných tkalcovských domků s dochovaným podloubím, ve vesnici Nowa Wieś je barokní kostel podobný kostelu v Neratově, navštívíme Miedzygórze-prohlídka malebné horské vesničky, vodopádu Wilczki, dřevěného kostela sv.Josefa, přes Wilkanów vyjedeme na parkoviště Szklary a pěšky cca 750 metrů dojdeme k poutnímu kostelu P.Marie Sněžné na vrchu Góra Igliczna, na chvíli se zastavíme v malých lázních Dlugopole Zdrój a Poniatów nabízí výhled na neratovský kostel z polské strany, přes Niemojów/Bartošovice, Rokytnici se vrátíme zpět do Rychnova nad Kněžnou.

3.den: odjezd do Broumova-prohlédneme si perlu baroka Benediktinský klášter, ohromí nás krása nádherně zdobeného kostela sv.Vojtěcha, klášterní knihovna, refektář se vzácnou kopií Turínského plátna či expozice Vambereckých mumií. Za pozornost stojí i nedaleký hřbitovní kostelíknejstarší dřevěná stavba v Čechách, příjemný odpočinek nabízí i kouzelná klášterní zahrada, kavárna Café Dientzenhofer či klášterní restaurace U Tří růží. Při cestě z Rychnova nad Kněžnou do Broumova budeme projíždět okolo unikátních skvostů regionu tzv. Broumovskou skupinou kostelů, jedná se o díla věhlasných architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů. U některých se zastavíme, možná i nahlédneme, určitě ale nevynecháme kapli P. Marie na Hvězdě, dřevěnou horskou chatu ve švýcarském stylu a pěší procházku Broumovskými stěnami.

!!!Vyhrazujeme si změnu programu!!!

!!! Závazné přihlášky se zálohou do konce ledna 2023!!!