Pardubicko za Pernštejny

Datum: 11. 03. 2023 | Odjezd: 07:00 | Cena: 660 Kč | Průvodce: Škochová J. | Číslo výletu: 1

!!! POSLEDNÍ 4 MÍSTA !!!

Cestou se zastavíme v Záboří nad Labem, abychom si prohlédli unikátní románský portál kostela sv. Prokopa a dále v městě Přelouč, s dominantní budovou novorenesanční záložny (arch. Kříženecký). U Opatovického kanálu si připomeneme páteřní napájecí stoku pro systém pernštejnských rybníků z 16. století. Dále se už budeme věnovat prohlídce Pardubic – prohlédneme si staré centrum s mnoha renesančními domy, radnici, kostelem sv. Bartoloměje (s hrobkou Vojtěcha z Pernštejna), Zelenou bránu i nově opravené interiéry zámku - Rytířské sály a kapli Tří králů. Zhlédneme i novou architekturu – podíváme se na Winternitzovy automatické mlýny (J. Gočár), Východočeské divadlo (A.Balšánek), tzv. Machoňovu pasáž (L. Machoň), výrazně barevné a rondokubistické krematorium (P. Janák) i železniční nádraží (K. Řepa).