Za sídly Petra Voka z Rožmberka

Datum: 01. 05. 2020 | Odjezd: 07:00 | Cena: 650 Kč | Průvodce: Škochová J | Číslo výletu: 7

!!! ZRUŠENO !!!

Poslední Rožmberk Petr Vok je famózní postavou české renesance především díky svému „druhému životu“ v dramatických, literárních i filmových zpracováních. Zajeďme se podívat na místa, která byla bezprostředně spjata s jeho reálným životem a kde zanechal své výrazné osobní stopy. První prohlídka bude patřit zámku v Bechyni, který je dílem italského arch. B.Maggi z Arogna. Zde Petr Vok uskutečnil své ambice vybudovat komfortní renesanční sídlo pro sebe i novomanželku Kateřinu z Ludanic (nástěnná malba v tzv. Vokově svatebním sále). Při dalším zastavení v Soběslavi si prohlédneme Vokův městský palác, který odkázal člence rožmberského fraucimoru Zuzaně Vojířové a kde je dnes regionální expozice Blatského muzea „Soběslav – město pětilisté růže“. Závěr Vokova života je spjat s Třeboní, kam po prodeji zadlužených panství soustředil své sbírky (rodový archiv, obrazárnu, unikátní knihovnu, sbírku navigačních a astronomických přístrojů). Ve vzrušené předbělohorské době se zdejší zámek stával i místem politických jednání evropských diplomatů. My si zde prohlédneme rožmberské renesanční interiéry - dvořanskou světnici, jídelnu, knihovnu, kunstkomoru i alchymistickou laboratoř.