Krajinou proměn- Most a Bořeň

Datum: 24. 09. 2022 | Odjezd: 07:00 | Cena: 660 Kč | Průvodce: Urbanová J. | Číslo výletu: 20

Na jedné straně měsíční krajina, poznamenaná těžbou hnědého uhlí, na druhé straně krásné přírodní partie západní části Českého středohoří s cennými chráněnými lokalitami, to je okolí moderního průmyslového města Most, kde se podařilo v roce 1975 provést unikátní technickou operaci-přesun gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, což je zapsáno ve zlaté knize Guinesových rekordů. Podíváme se do interiéru, shlédneme dokumentární film o přesunu, v suterénu je Galerie výtvarného umění, v těsné blízkosti se nachází gotický kostelík sv. Ducha ze 14.stol., moderní kaple sv. Václava, Oblastní galerie, jezero Marie, ale také barokní plastiky zachráněné ze starého města a sochy vytvořené umělci během sochařských sympózií. Navštívíme vrch Hněvín (399 m), kde je pozoruhodná restaurace v podobě středověkého hrádku a rozhledna, vestavěná ve zdi gotického hradu, po výstupu se naskytne nádherný výhled na Krušné hory i na bizarní krajinu Českého Středohoří. Zastavíme se u Jezera Most, které vzniklo zatopením dolu Ležáky, projdeme naučnou stezku "Napouštění jezera Most", cca 2.5 km .Dominantou Bíliny a Mostu je výrazný sopečený vrch Bořeň (539 m), nejmohutnější znělcová kupa ve střední Evropě s četnými skalními útvary a nádherným výhledem. Na úpatí se nachází od roku 1928 Bořeňská chata, až k ní dojedeme busem, na vrchol Bořeně už musíme dojít jenom pěšky po okružní naučné stezce (cca 3 km).Pří zpáteční cestě se zastavíme v Bílce, překrásné vesničce o několika domcích, za prohlédnutí stojí novodobá kaple sv. Václava s unikátní sgrafitovou výzdobou, zajímavá je Cesta přátelství, která má stejně jako křížová cesta 14 zastavení, je dílem 14 sochařů z Čech a Německa, dále projektantů akad.sochaře Ivana Noska a prof. Jan Koblasa.