Za betlémy do Kašperských hor (Výlet č.29)

Datum: 28.12.2021 úterý

Cena: 650,-

Průvodce: Urbanová J.

Odjezd: v 7:30 hod.

Každý rok mezi vánočními a novoročními svátky putujeme za zajímavými betlémy. Pro letošní rok jsme vybrali betlémy kašperskohorské. Při prohlídce Kašperských Hor se seznámíme s historií města, s pozůstatky dolování zlata a s významnými stavbami v okolí náměstí, dostaneme se do budovy radnice, prohlédneme si radniční podzemí, prohlídka nás zavede i do kostela sv. Markéty, kde uvidíme kostelní betlém a na radnici největší skříňový betlém v ČR. Odpoledne se vypravíme na zimní prohlídku hradu Kašperk.