Pernštejnské východní Čechy (Výlet č.19)

Datum: 7.8.2021 sobota

Cena: 710,-

Průvodce: Škochová J.

Odjezd: v 7:00 hod.

Na konci 15. století zakoupili Pernštejnové některá panství ve východních Čechách a výrazně se zapsali do vzhledu zdejší krajiny, ať už budováním Opatovického kanálu a návazné rybniční soustavy, hospodářských dvorců a hlavně přestavěli sídla svých panství v moderním renesančním slohu. Navštívíme Pardubice, kde Pernštejnové vybudovali mohutný sídelní areál s vodním opevněním, projdeme se centrem města a zastavíme se i u kostela sv. Bartoloměje s hrobkou Pernštejnů. Poté si prohlédneme hrad Kunětickou horu, přebudovaný Pernštejny do dnešního rozsahu na přelomu 15. a 16. století včetně kaple sv. Kateřiny s původní sklípkovou klenbou. Pak ještě navštívíme město Litomyšl, jehož půvabný arkádový zámek s fasádou zdobenou sgrafity je pro svůj umělecký význam zapsán do Seznamu světového dědictví UNES-CO. Vedle něho se v městě zachovaly i další renesanční památky – např. dům U Rytířů.