Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/sites/7/site32477/public_html/s.php on line 104

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/sites/7/site32477/public_html/s.php on line 107
Toulání po Hostýnských vrších | Cestovní agentura UNISMA

Toulání po Hostýnských vrších ( Výlet č.11)

Termín: 28.05.– 30.05.2021 pátek - neděle

Cena: 3420,-

Průvodce: Abrahámová M.

Odjezd: v 6:30 hod.

Ubytování: Rusava se snídaní

1.den: první zastávkou na cestě bude Valašské Meziříčí, navštívíme výrobu a restaurátorskou dílnu tapisérií, muzeum gobelínů. Odpoledne v Bystřici p. Hostýnem projdeme zámek, zalo-žený v 15.stol., dnes Městské muzeum s několika zajímavými expozicemi, mj. i historií ohýbaného nábytku fi Thonet, na to navazuje další výstava v původní rodinné vile Michaela Thoneta (z 1873-77), v tradici pokračuje i dneš-ní výroba pod názvem TON a.s., za vidění stojí i kostel sv. Jiljí, vyjedeme na Hostýn, kde si prohlédneme kostel P.M. a projdeme křížovou cestu D. Jurkoviče, přejezd na ubytování.
2.den: z Rajnochovic se vydáme na nejvyšší horu Hostýnských vrchů s rozhlednou, Kelčský Javorník do výšky 865m a dolů sejdeme do Pod-hradní Lhoty přes zbytky zříceniny hradu Šaumburk, odpoledne si prohléd-neme město Kelč. Trasa měří 10,5 km, rychlochodci mohou dojít pěšky rovnou až do Kelče, tedy 15,5km, v podvečer se projdeme Rusavou, kde jsou 2 kostely, lidové stavby i bývalý srub malíře Adolfa Kašpa-ra, ubytování.

3.den: Z Rusavy vyjdeme na další z Hostýnských vrchů – Pardus (673m) a vrátíme se do okraje Rusavy Hořansko, celkem procházka 7km, přejedeme do Lipníku n. Bečvou /MPR/, kde bude možnost se naobědvat, pak se projdeme centrem s kostelem sv. Jakuba většího, zvonicí, bývalou synago-gou /dnes kostel církve Čs. Husitské/, před odjezdem se zastavíme za městem u židovského hřbitova a pak už jen směr Praha.
!!! ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY DO 15.2.2021!!!