Na Slánsko za Martinici ( Výlet č.6)

Datum: 03.07.2021 sobota

Cena: 580,-

Průvodce: Urbanová J.

Odjezd: v 8:00hod.

Dnešní výlet nás zavede na Slánsko a do nejbližšího okolí. Nejprve se zastavíme ve městě Slaný, k jehož původu se váže příběh o objevení slaného pramene na úpatí Slánské hory. Městem prošly klíčové udá-losti historie a to se odrazilo i na vzhledu a jeho památkách, nejvýraznější bylo působení rodu Marti-niců. Navštívíme Smečno, další sídlo Martiniců, nedalekou Třebíz, která je rodištěm V.B.Třebízského a energii načerpáme u menhiru v Klobukách.