Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/sites/7/site32477/public_html/s.php on line 104

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/sites/7/site32477/public_html/s.php on line 107
Velikonoce v Orlických horách a Podorlicku

Velikonoce v Orlických horách a Podorlicku ( Výlet č.4)

Termín: 02.04.-04.04.2021 pátek - neděle

Cena: 3320,-

Průvodce: Urbanová J.

Odjezd: v 7:00 hod.

Ubytování: Rychnov nad Kněžnou se snídaní

Třídenní výlet krásnou krajinou nás zavede do Orlických hor a Podorlicka, jejíž dominantou jsou zámky na řece Orlici, označované jako Česká Loira.
1.den: výlet zahájíme ve Slavoňově prohlíd-kou roubeného kostela sv. Jana Křtitele, na-vštívíme poutní místo v Rokoli, odpoledne přejedeme do Olešnice v Orlických horách (prohlídka muzea, kostela sv. Maří Magdalény, zajímavý je také Utzův mechanický betlém), procházka NS Feistův kopec. Ubytujeme se v hotelu Havel v Rychnově nad Kněžnou.
2.den: po prohlídce Rychnova nad Kněžnou, zámku a dalších zajímavých památek, přejedeme do obce Přepychy (prohlídka kostela sv. Petra), projdeme se Dřízenským údolím do Mariánského poutního místa Dřízna až na rozhlednu Osičina. Odpoledne vyjedeme na Šerlich v O.h., vydáme se pěšky přes Malou Deštnou na Velkou Deštnou k nové rozhledně a poté dojdeme až do Luisina Údolí (cca 6 km), kde bude čekat bus!
3.den: navštívíme renesanční zámek v Doudlebách nad Orlicí s unikátní sgrafitovou výzdobou, procházka parkem s oborou, pro návštěvníky je zde i kavárna. Na chvíli se zastavíme v Potštejně, vyjedeme na vrch Kastel, vystoupáme na rozhlednu Vrbice s výhledem na Orlické hory a jejich pod-hůří. Odpoledne se věnujeme prohlídce empírového Nového zámku v Kostelci nad Orlicí (rod Kinských), zvaný též Třešńový zámek a procház-ce anglickým parkem, který je chráněn jako ornitologicky významná lokali-ta regionu.
!!!Vyhrazujeme si změnu programu !!!
!!!ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY SE ZÁLOHOU DO 15.ÚNORA 2021!!!
!!!NETÝKÁ SE PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ Z ROKU 2020!!!