Adventní Regensburg (Řezno)

Datum: 12. 12. 2020 | Odjezd: 06:30 | Cena: 880 Kč | Průvodce: Urbanová J. | Číslo výletu: 26

Navštívíme jedno z nejstarších středověkých měst, kde se každoročně konají na mnoha místech vánoční trhy s komorní atmosférou.  Dopoledne věnujeme prohlídce města a centra, které bylo vyhlášeno památkou UNESCO. Prohlédneme si gotickou katedrálu sv. Petra, nejstarší kamenný most v Evropě, který už od 12. století spojuje oba břehy starého města, zámecký areál Emmerama s nejkrásnějšími vánočními trhy ve městě a další zajímavé památky. Ochutnáme tradiční bavorské speciality, pečené kaštany, až půlmetrovou bavorskou pečenou klobásu nebo vánoční kořalku “zámecký duch”. Pokud vám vadí shon a davy, je advent v Regensburgu přesně pro vás, vládne tu totiž pohoda a připadáte si jako v pohádce!