Z Krupky na Komáří vížku

Datum: 27. 06. 2020 | Odjezd: 07:00 | Cena: 590 Kč | Průvodce: Urbanová J | Číslo výletu: 14

Hornická krajina Krupka byla jako součást Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří zapsána na seznam dědictví UNESCO v roce 2019. Oblast je výjimečná vysokou koncentrací důlních děl pocházejících z dob středověku a raného novověku, jedná se o nejstarší rudný revír na území Čech. Za zmínku stojí Velká pinka na Komáří hůrce či štola Svatý Martin. Cenné je i samotné historické jádro města Krupky, které je charakteristické svou středověkou urbanistickou strukturou s hodnotnými měšťanskými domy a sakrálními stavbami. Dominantou Krupky je zřícenina hradu pocházející ze 14.stol. a gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Po prohlídce města se vydáme pěšky do Horní Krupky ke štole Svatý Martin (prohlídka), zastavíme se v Bohosudově, kde navštívíme poutní areál (prohlídka Baziliky Panny Marie Sedmibolestné, komplexu jezuitského kláštera s biskupským gymnáziem), vyjedeme lanovkou na Komáří vížku, vystoupáme na rozhlednu, kde je možné se občerstvit a vrátíme se pěšky zpět do Krupky Naučnou stezkou „ Po Stopách horníků“. Na Komáří vížku je možné vyjet busem, lanovkou nebo vystoupat pěšky. Ujdeme cca 8 km!