Netradičně Povltavím – za řemesly a drobnými památkami

Datum: 21. 09. 2024 | Odjezd: 07:30 | Cena: 740 Kč | Průvodce: Škochová J. | Číslo výletu: 24

Nejprve se zastavíme u jednoho z mála secesních kostelů u nás, u sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích, ke kterému vede současná a velmi netradičně pojatá křížová cesta. Pak se podíváme na vorařský, původně románský kostelík sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti. Další zastávky budou patřit dvěma menším povltavským muzeím: v Chotilsku je to Muzeum Vltavy (zaniklé obce i Svatojánské proudy, voraři, těžba zlata) a v barokním špýcharu v Prostřední Lhotě Muzeum života venkovského lidu středního Povltaví. Pak se projdeme ke zřícenině přemyslovského loveckého hradu Vrškamýk u Kamýku nad Vltavou (1 km). Odpoledne se zastavíme u zříceniny větrného mlýna v Příčovech a u zámečků, které si opravují soukromí majitelé ve Skrýšově a Osečanech.