Kolem Kuksu "NS Půjdem spolu do Betléma"

Datum: 31. 08. 2024 | Odjezd: 07:00 | Cena: 770 Kč | Průvodce: Urbanová J. | Číslo výletu: 21

Trasa našeho výletu nás zavede nejprve do Žírče, kde si prohlédneme zámecký areál a kostel Sv.Anny, poté se vydáme na cca 11 km dlouhou NS Půjdem spolu do Betléma přes Stanovice do Kuksu. Při trase si prohlédneme baldachýnovou kapličku Nejsvětější Trojice, pomník Adama Zilvára ze Silbersteinu, bývalý hotel Betlém v obci Žíreč, Alej sedmi fontán, Braunovy sochy v Betlému, projdeme Křížovou cestu 21.století (příběh utrpení a nadějí), prohlédneme si Šporkův mlýn, Lom sv.Klimenta, kde je umístěna galerie soch, které vznikly na zde konaných sochařských sympoziích, domky řemeslníků a zaměstnanců bývalých lázní a celý Šporkův areál v Kuksu.