Vintířova stezka-3.část poutní trasy - etapa 7

Datum: 24. 08. 2024 | Odjezd: 06:30 | Cena: 750 Kč | Průvodce: Urbanová J. | Číslo výletu: 20

Putování zahájíme v městečku Horažďovice, kde si prohlédneme zámek, masné krámy, nahlédneme do interiéru nově zrenovovaného kostela sv.Jana Křtitele, gotického kostela sv.Petra a Pavla a další památky, poté se vydáme pěšky ke zřícenině hradu Prácheň s kostelíkem sv.Klimenta a proti toku řeky Otavy půjdeme Vintířovou stezkou přes Velké Hydčice, Žichovice až do Čepice. Celkem ujdeme cca 10 km. Při trase opět pojede bus, takže je možné trasu ukončit dříve. V Žichovicích se nachází renesanční zámek, který spravuje OÚ, z vyhlídkového místa se otevírá neobyčejný pohled na hrad Rabí, ve Velkých Hydčicích na budově místního pohostinství jsou namalovány sluneční hodiny, kde jsou římské číslice doplněné tanečníky, na vrchu Prácheň se nachází torzo hradu s monumentálním opevněním a hřbitovní kostelík, údajně devátý nejstarší postavený v Čechách, Čepice je vstupní branou do středního toku Otavy, oblíbené místo vodáků, pyšní se zvláštním unikátem hned 2 mosty a sochou sv.Jana Nepomuckého od sklářky Vladěny Tesařové.