Žďárské vrchy

Datum: 28. 05. 2020 | Odjezd: 07:00 | Cena: 4520 Kč | Průvodce: Abrahámová M | Číslo výletu: 10

Termín: 28.05.- 31.05.2020  čtvrtek-neděle

Ubytování: ve Svratce se snídaní

1. den: navštívíme Havlíčkův Brod - město s mnoha zajímavými stavbami a historií na dávné obchodní cestě, přejedeme do nedalekého Pohledu  a do  poutního areálu sv. Anny, po obědě v Přibyslavi  si  na zámku  prohlédneme hasičské muzeum a pěšky, cca 2,5 km dojdeme na Žižkovo pole s mohylou. Ubytování, příp. ještě procházka městem Svratka k nedalekému zámečku Karlštejn

2.den:  z Křižánek, kde protéká říčka Svratka, která historicky dělí obec na českou a moravskou stranu, půjdeme lesy a kolem skal na „Devět skal“ a přes nejvyšší Žákovu horu (785m) do Herálce. Po obědě přejedeme do Kameniček, podíváme se do bývalé školy, dnes památníku A.Slavíčka a města Hlinsko, stihneme i skanzen „Veselý kopec“.

3.den: po prohlídce Havlíčkovy Borové půjdeme krajinou Ranských jezírek do Krucemburku, cca 10km (do autobusu je možné nastoupit v Starém Ransku po cca 6km). Jan Zrzavý, asi nejznámější zdejší osobnost je zde pohřben.

4.den:   dojedeme do  Nového  Města na Moravě , po prohlídce zachovalého historického jádra, bohaté sochařské výzdoby ulic od místních rodákům (J.Štursa,V.Makovský) a krásného kostela sv.Kunhuty se nakonec podíváme na hrad Pernštejn a po dálnici už jen domů