Za betlémy do Nové Paky, Vrchlabí a Hostinného

Datum: 28. 12. 2023 | Odjezd: 07:30 | Cena: 660 Kč | Průvodce: Urbanová J. | Číslo výletu: 26

Již tradičně během vánočních a novoročních svátků putujeme za zajímavými betlémy. Pro letošní rok jsme vybrali betlémy, které se ukrývajív Podkrkonoší. Naše putování zahájíme prohlídkou novopackých betlémů v Městském muzeu Nové Paky v novorenesančním domě významné rodiny Suchardů. Ve Vrchlabí, které v roce 2023 oslaví 60.výročí založení KRNAP se do prostor Augustiniánského kláštera vrací nová expozice včetně betlémů, zajímavá je i expozice národopisná v prostorách Čtyř domků na náměstí. Každý rok v čase adventu je v zámeckém parku instalován venkovní pohádkový betlém se sochami v nadživotní velikosti, unikátní dílo Pavla Tryzny a řezbářů. Nahlédneme také do kostela sv.Vavřince, kde je k vidění další a to kostelní betlém. Poslední naše zastávka bude v bývalém františkánském klášteře v Hostinném, kde se tradičně koná vánoční výstava betlémů z Podkrkonoší, prohlédneme si i prostory kláštera. Není to náhoda, právě sv.František z Assisi, zakladatel františkánského řádu a patron kláštera v Hostinném přišel jako první s myšlenkou ztvárnit příběh narození Ježíše Krista. Pojeďte se potěšit s novinkami a užít si klidného rozjímání při prohlídce historických betlémů z Podkrkonoší i odjinud!