Mělnická mozaika

Datum: 14. 10. 2023 | Odjezd: 07:30 | Cena: 680 Kč | Průvodce: Škochová J. | Číslo výletu: 24

Mělník je jedna z našich nejstarších známých lokalit, její význam určoval soutok dvou hlavních českých řek, i fakt věnného města českých kněžen a královen. V jeho okolí navštívíme mozaiku různých typů památek, na které je Mělnicko bohaté. Za lidovou dřevěnou architekturou se vydáme do Nosálova, který je vesnickou památkovou rezervací se souborem patrových roubených stavení se zdobenými kamennými branami (tzv. chmelařských domů). Navštívíme tajuplný gotickorenesanční objekt hradu Houska s údajnou „bránou do pekla“ (750 m od parkoviště). V Mělníku navštívíme zámek s bohatou lobkovickou galerii, sbírkami exotického porcelánu i unikátních nizozemských vedut ze 17. stol. a strávíme zde i polední pauzu na občerstvení. Pak budeme pokračovat k obnovené technické památce, nejstaršímu stále funkčnímu zdymadlu na Vltavě v Hoříně (1905, ing. Sander), zastavíme se v barokním areálu zámku s parkem a oborou v Liblici, na malebné návsi obce Obříství s kostelíkem, barokními plastikami a projdeme se zde podle Labe mezi starým zdymadlem a přístavištěm. Prohlédneme si asymetrický kostelík sv. Jakuba v Libiši s unikátními nástěnnými malbami ze 14. stol., které zázračně odolaly povodni z roku 2002 a v obci Lobkovice si připomeneme jak původ rodu Lobkoviců, tak i pobyty F. Palackého.