Tajemným Pošembeřím

Datum: 30. 09. 2023 | Odjezd: 07:30 | Cena: 640 Kč | Průvodce: Škochová J. | Číslo výletu: 22

Říčka Šembera pramení blízko Vyžlovky a protéká hlubokým údolím v bukových lesích s početnými skalními útvary. V rané historické době tvořila předěl mezi pražským a zlickým, pak i mezi přemyslovským a slavníkovským územím. Podél ní jsou soustředěny lokality, které jsou spojené s nejstarším obdobím české minulosti. Nejdříve se zastavíme u původně románského kostela sv. Martina, stojícím na samotě nedaleko Kozojed a zbudovaném na místě bývalého pohanského pohřebiště. Pak se podíváme na pozůstatek gotického hradu v Tuchorazi, z něhož se zachovala pouze věž. V Tismicích navštívíme pozoruhodnou trojlodní románskou baziliku. Zajedeme k vrchu Klepec, kde se vydáme po naučné stezce (cca 2 km) okolo bizarních skalních útvarů a jezírek. V Českém Brodě se zastavíme u renesančního kostelíka Nejsvětější Trojice s neobvyklou vnější kazatelnou a se zvonicí s dřevěným patrem. Podíváme se na malebnou Kouřimskou bránu, zbytky hradeb postavených z červeného pískovce, čeká nás zde polední pauza na občerstvení. Pokračovat budeme do Klášterní Skalice, abychom si připomněli monumentální záměr Dětřicha z Portic, významného diplomata a finančníka Karla IV., postavit klášterní chrám, konkurující rozměry pražské katedrále (z kterého se ovšem zachovaly jen nepatrné zbytky). V údajném rodišti sv. Prokopa v Chotouni si připomeneme tzv. Prokopský dvůr a studánku. V Sadské se zastavíme u Dienzenhoferova kostela sv. Apolináře, jehož předchůdce podle legendy založil už sv. Cyril. Na závěr se zastavíme ve Vyšehořovicích u pozoruhodného souboru zřícenin tvrze, zvonice a kostela.