Na jižní pomezí ČR

Datum: 23. 09. 2023 | Odjezd: 06:30 | Cena: 690 Kč | Průvodce: Abrahámová M. | Číslo výletu: 21

Z Prahy si namíříme na JV a první zastávkou bude zřícenina středověkého hradu Landštejn. Hrad byl postaven na přelomu 12. a 13. století dodnes neznámým stavitelem. Mohl jím být český král Přemysl Otakar II. nebo rakouští vévodové Leopold V. a Leopold VI. Jméno hradu „Landštejn“ odkazuje na stavitele, který byl zeměpánem. Landštejn byl ve své historii dobýván třikrát. Z roku 1672 pochází popis hradu a soupis vybavení. Zpráva uvádí ve všech místnostech s výjimkou laboratoře rozbitá okna. Hrad je tedy bez větších úprav neobyvatelný. Zásah bleskem způsobuje likvidační požár hradu roku 1771 a pak už nebyl nikdy obnovován. Dědickým řízením získává Landštejn Ferdinand Wenzel-Sternbach roku 1846. Po 99 letech je rodu vyvlastněn a od 1958 prohlášen kulturní památkou, zásluhou p. Veselého je postupně obnoven a upraven a od 1990 přístupný veřejnosti. Písečné, obec u rakouských hranic má zámek s administrativním lihovarem, ten se stal přirozeným správním a reprezentačním sídlem zemědělského holdingu a zároveň je po právu opět dominantou obce. Spolu se zapojením vodních prvků a realizací nové zahrady vytváří unikátní architektonický celek. Zámek Uherčice jsme navštívili před několika roky, tehdy rozsáhlá ruina, chodili jsme po prknech a vracíme se tam, protože byl zásluhou dotace a fandů částečně opraven, včetně parku a zahrady a zpřístupněn . Cestou domů si prohlédneme areál kláštera Nová Říše. Už od roku 1211 tady byly řádové sestry premonstrátky, mužský premonstrátský řád je zde od roku 1597. Areál má krásnou obsáhlou hodnotnou knihovnu, v kapli často meditoval básník Otokar Březina, který tu i učil.