Do Rekreačních lesů Podhůra a okolí

Datum: 16. 05. 2020 | Odjezd: 07:00 | Cena: 640 Kč | Průvodce: Urbanová J | Číslo výletu: 9

Rekreační lesy Podhůra se nacházejí cca 3 km od města Chrudimi na okraji CHKO Železné hory. Po prohlídce historického centra Chrudimi, kostela Nanebevzetí Panny Marie se“ zázračným“ obrazem sv.Salvátora  navštívíme výletní městečko Slatiňany se zámkem a hřebčínem. Na zámku si prohlédneme reprezentativní pokoje, salony, pracovnu a přeneseme se do doby života knížecí rodiny Auerspergů a jejího personálu, navštívíme jedinečné hippologické muzeum, které dokumentuje dějiny chovu koní. Se zámeckým parkem v anglickém stylu sousedí hřebčín (prohlídka s výkladem) a výběhy, u jejichž ohrad budeme očarováni krásou tradičních plemen starokladrubských vraníků a koně Převalského. Odpoledne se projdeme Rekreačními lesy Podhůra po NS Ke Kočičímu hrádku, vystoupáme na unikátní rozhlednu Bára s dřevěnou konstrukcí ve tvaru jehlanu, odkud uvidíme panorama Chrudimi i vzdálenější Pardubicko a Hradecko. Pěší procházka cca 6 km.