Krajinou proměn - Most a Bořeň

Datum: 09. 09. 2023 | Odjezd: 07:00 | Cena: 660 Kč | Průvodce: Urbanová J. | Číslo výletu: 19

Na jedné straně měsíční krajina, poznamenaná těžbou hnědého uhlí, na druhé straně krásné přírodní partie západní části Českého středohoří s cennými chráněnými lokalitami, to je okolí moderního průmyslového města Most, kde se podařilo v roce 1975 provést unikátní technickou operaci přesun gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, což je zapsáno ve zlaté knize Guinesových rekordů. Podíváme se do interiéru, shlédneme dokumentární film o přesunu, v suterénu je Galerie výtvarného umění, v těsné blízkosti se nachází gotický kostelík sv. Ducha ze 14.stol., moderní kaple sv. Václava, Oblastní galerie, jezero Marie, ale také barokní plastiky zachráněné ze starého města a sochy vytvořené umělci během sochařských sympózií. Navštívíme vrch Hněvín (399 m), kde je pozoruhodná restaurace v podobě středověkého hrádku a rozhledna, vestavěná ve zdi gotického hradu, po výstupu se naskytne nádherný výhled na Krušné hory i na bizarní krajinu Českého Středohoří. Zastavíme se u Jezera Most, které vzniklo zatopením dolu Ležáky, projdeme naučnou stezku „Napouštění jezera Most“ (cca 2.5 km). Dominantou Bíliny a Mostu je výrazný sopečený vrch Bořeň (539 m), nejmohutnější znělcová kupa ve střední Evropě s četnými skalními útvary a nádherným výhledem. Na úpatí se nachází od roku 1928 Bořeňská chata, až k ní dojedeme busem, na vrchol Bořeně už musíme dojít jenom pěšky po okružní naučné stezce (cca 3 km). Pří zpáteční cestě se zastavíme v Bílce, překrásné vesničce o několika domcích, prohlédneme si novodobou kapli sv.Václava s unikátní sgrafitovou výzdobou a Cestu přátelství, která má stejně jako křížová cesta 14 zastavení, je dílem 14 sochařů z Čech a Německa a projektantů akad.soch. Ivana Noska a prof. Jan Koblasa.