Ještě jednou do NP Šumava za sv.Vintířem

Datum: 02. 09. 2023 | Odjezd: 07:00 | Cena: 670 Kč | Průvodce: Urbanová J. | Číslo výletu: 18

Během putování po trase 6.etapy za sv.Vintířem budeme míjet řadu památných stromů i mnoho krásných výhledů po širokém okolí až k pošumavské dominantě Mouřenci. V Palvínově si prohlédneme exteriér zámku, projdeme se krásnou alejí ( tvořená 14 památnými chráněnými stromy lípy malolisté) až do Vatětic, kde si prohlédneme kapli P. Marie Bolestné, kterou nechal znovu upravit soukromý majitel Jakub Vinčálek. Odtud sejdeme do Annína, při trase budeme procházet okolo Švédských hrobů, prohlédneme si interiér nejstaršího šumavského kostela sv. Mořice, Mouřeneckou kostnici, unikátní skleněnou sochu sv.Vintíře v životní velikosti z dílny Vladěny Tesařové a doposud fungující sklárnu včetně muzea (dnešní areál spolu s vilou a hrobkou byl vyhlášen roku 2013 kulturní památkou). Při trase zahlédneme Radešovské skály, hrobku rodiny Schmidů, nejznámějších majitelů zdejších skláren, dojdeme až k autokempu Annín na Otavě a tam se rozhodneme, zda budeme pokračovat do Dlouhé Vsi, kde se nachází nově otevřené dřevařské muzeum nebo až do Nuzerova, případně až do Sušice. Ujdeme cca 10 km, zdatní turisté do Sušice určitě ujdou více!!!! Každopádně přejedeme busem do centra, prohlédneme si historické jádro a vydáme se novou křížovou cestou k barokní kapli Anděla strážce, odkud je nejkrásnější výhled na město.