Kouzelným Třeboňskem

Datum: 22. 07. 2023 | Odjezd: 06:30 | Cena: 640 Kč | Průvodce: Škochová J. | Číslo výletu: 14

Málokterý kraj zaujme každého návštěvníka svým geniem loci, tak jako jihočeská oblast Třeboňska, krajina rybníků, spjatá s rodem Rožmberků i s početnými památkami z doby své slávy – pozdní gotiky a renesance. Cestou se krátce zastavíme v Soběslavi, místě s pozůstatky městského rožmberského hradu a s pozoruhodným interiérem kostela sv. Petra a Pavla (síťová, obkročná i sklípková klenba). V osadě Hamr se podíváme na autentický renesanční kostelík Nejsvětější Trojice se sgrafitovanou omítkou, dřevěnou samostatnou zvonicí a potom na nedalekou tvrz se zajímavě řešenou dvojitou valbovou střechou. Nedaleko je už hráz největšího našeho rybníka Rožmberk, kde se projdeme po části hráze se staletými duby. V Třeboni nás čeká prohlídka zámeckého rožmberského okruhu i prohlídka restaurované výmalby ambitů augustiniánského kláštera při dvoulodním kostele sv. Jiljí. Projdeme se kolem Zlaté stoky, historickým centrem města s pozoruhodně zachovaným opevněním včetně tří městských bran, nedávno revitalizovaným zámeckým parkem a k polednímu občerstvení si každý může vybrat z třeboňských rybích nebo zvěřinových restaurací, případně i cukráren. Nakonec se zastavíme v městské památkové zóně městečka Trhové Sviny s mohutnou hmotou gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie a výlet ukončíme u nedalekého půvabného barokního poutního místa s kostelem Nejsvětější Trojice, které vzniklo u pramene léčivé vody (právě toto zasvěcení - číslo 3 a jeho násobky jsou zakódované v půdorysu, hran ambitů, počtu věžiček, oltářů…).