Českým a polským Slezskem

Datum: 16. 06. 2023 | Odjezd: 06:30 | Cena: 4200 Kč | Průvodce: Škochová J. | Číslo výletu: 12

!!! VYPRODÁNO !!!

Termín: 16.06.-18.06.2023

1.den: První zastávkou bude pohorské město Rýmařov, zde si prohlédneme obnovené historické centrum a nad městem pozoruhodnou barokní kapli Panny Marie v Lipkách (výzdoba J.K.Handke). Pokračovat budeme do Bruntálu situovaném mezi Nízkým a Hrubým Jeseníkem, kde se projdeme Městskou památkovou zónou, navštívíme zámek se souborem rokokových nástěnných maleb a sbírkou obrazů italské a nizozemské malby. Nakonec zájemce čeká turistická procházka podle přehrady Slezská Harta s případným výstupem na bývalou sopku Velký Roudný (cca 5-8 km).

2.den: Další den zamíříme do Karlovic, kde si prohlédneme tzv. Kosárnu (roubený objekt ze 17. stol.) s expozicí regionální drobné železářské výroby a pak nás čeká město Zlaté Hory s hornickou osadou a zlatokopeckým skanzenem (rudné mlýny, tavicí pece). Dalším cílem bude polské město Prudnik, založené 1255 Vokem z Rožmberka s prvky gotického opevnění. Poté se přesuneme do české Osoblahy, kde budeme pokračovat vláčkem po úzkokolejce do Třemešné ( pokud bude v provozu vláček). 

3.den: Třetí den zamíříme do polského města Raciborz, kde v dominikánském kostele byl pohřben poslední Přemyslovec Valentin (+1521) a dále se zde zachoval mohutný středověký hrad se zámeckou kaplí sv. Tomáše z Canterbury (1287), připomínající pařížskou Ste. Chapelle, která je nazývaná perlou hornoslezské gotiky. Pak přejedeme do chráněné krajinné oblasti Rudy Wielkie s rozlehlým krajinářským parkem a středověkým cisterciáckým klášterem, mj. s kaplí sv. Jana Nepomuckého a výzdobou klášterního kostela od I. Raaba a M. Willmanna. Nakonec se zastavíme v Rybniku-Wielopole u pozoruhodného dřevěného kostela sv. Kateřiny.

!!! Závazné přihlášky se zálohou do konce února 2023 !!!

!!! Vyhrazujeme si změnu programu !!!