Výlety 2021

Procházkou za Josefem Ladou (Vycházka č.1)

Do Brandýsa nad Labem a podél Labe do Čelákovic ( Vycházka č.2)

Královédvorsko ( výlet č.3)

Velikonoce v Orlických horách a Podorlicku ( Výlet č.4)

Panenský Týnec a zámek Peruc ( Výlet č. 5)

Na Slánsko za Martinici ( Výlet č.6)

Nedaleko od Prahy „za Drahouškem“ a jinými zajímavými místy ( Výlet č. 7)

Za Podkrušnohorskými unikáty ( Výlet č.8)

Neznámé Drážďany ( Výlet č.9)

Do Hostinného a na Naučnou stezku okolo Pekelského vrchu ( Výlet č.10)

Toulání po Hostýnských vrších (Výlet č.11)

Do lázní Bad Muskau a Lužického parku bludných balvanů Nochten ( Výlet č.12)

Za Palackým a Riegrem do Maleče a okolí ( Výlet č.13)

Přes Moravu až na Hlučínsko ( Výlet č.14)

Na Kolínské bojiště a do Kouřimi (Výlet č.15)

Do Krušných hor za památkami UNESCO (Výlet č.16)

Za zajímavostmi Zlínska (Výlet č.17)

Za unikáty jihozápadní Moravy (Výlet č.18)

Pernštejnské východní Čechy (Výlet č.19)

Poutní místo Svatá Hora, na Dobříš za Colloredo Mansfeldy a do Strže za Karlem Čapkem (Výlet č.20)

Z královského města Louny do okolí (Výlet č.21)

Jizerské hory (Výlet č. 22)

Procházka po hladině rybníka Olšina-Boletice (Výlet č.23)

Prohlídka kostelů ve Staré Boleslavi, procházka Houšťkou a Hluchovem (Vycházka č.24)

Lázně Bílina, Korozluky a zřícenina hradu v Kostomlatech pod Milešovkou ( Výlet č.25)

Nedaleko od Prahy za románskými památkami (Výlet č.26)

Litoměřická mozaika (Výlet č.27)

Adventní Regensburg (Řezno) (Výlet č.28)

Za betlémy do Kašperských hor (Výlet č.29)