Do lázní Bad Muskau a Lužického parku bludných balvanů Nochten ( Výlet č.11)

datum: 06.06.2020
cena: 860 Kč
pruvodce: Urbanová J.
odjezd: 6:30
číslo výletu: 11

Trasa dnešního výletu nás zavede do lázeňského a parkového městečka Bad Muskau (česky Mužakov), které leží na severovýchodě Saska, v údolní nivě Lužické Nisy při hranicích s Polskem a Braniborskem. Prohlídka lázní a procházka světoznámým krajinným parkem v anglickém slohu s  historickými  budovami,  který byl založen knížetem Hermannem von Pückler-Muskau  v roce 1815 a od roku 2004 patří do světového dědictví UNESCO. Odpoledne se věnujeme Parku bludných kamenů Nochten, největší kamenité zahradě v Evropě, kde zažijeme umělecky ztvárněný svět zahrad z cca 7.000 bludných balvanů! Pojeďte prožít zvláštní atmosféru idylického městečka a umělecky ztvárněné kamenité zahrady v Evropě. Vstupné cca 10 Euro!