Procházka městem Brandýs nad Labem a podél Labe do Čelákovic (Výlet č.2)

datum: 28.03.2020
cena: 120 Kč
pruvodce: Urbanová J.
číslo výletu: 2

!!! ZRUŠENO !!! 

Odjezd z Prahy 9-Vysočany, bus 375   

Zveme Vás na první jarní pěší výlet do Brandýsa nad Labem a podél řeky Labe do Čelákovic. Start bude v 9:30 hodin na Masarykově náměstí v Brandýse n/L. po dojezdu busu 375 (PID, bus 375, odjezd každých 30 minut z Prahy 9-Vysočany, nám. OSN, směr Prosek, zastávka před kioskem).  Projdeme se nádherně opraveným Masarykovým náměstím, navštívíme synagogu a další památky, určitě nevynecháme zámek (prohlídka historické expozice v původních císařských pokojích, knihovny toskánských Habsburků, apartmá Karla I. a císařovny Zity, obrazárny a další).  Prohlédneme si obě zámecké zahrady a od zámku půjdeme pěšky pohodlnou cestou cca 2 hodiny proti toku Labe na Hradiško-Malviny-jezero Mezi Mosty, zahlédneme soutok Jizery s Labem, Lázně Toušeň až do Čelákovic. Návrat do Prahy vlakem z Čelákovic.