Do Rekreačních lesů Podhůra a okolí (Výlet č.9)

datum: 16.05.2020
cena: 640 Kč
pruvodce: Urbanová J.
odjezd: 7:00
číslo výletu: 9

Rekreační lesy Podhůra se nacházejí cca 3 km od města Chrudimi na okraji CHKO Železné hory. Po prohlídce historického centra Chrudimi, kostela Nanebevzetí Panny Marie se“ zázračným“ obrazem sv.Salvátora  navštívíme výletní městečko Slatiňany se zámkem a hřebčínem. Na zámku si prohlédneme reprezentativní pokoje, salony, pracovnu a přeneseme se do doby života knížecí rodiny Auerspergů a jejího personálu, navštívíme jedinečné hippologické muzeum, které dokumentuje dějiny chovu koní. Se zámeckým parkem v anglickém stylu sousedí hřebčín (prohlídka s výkladem) a výběhy, u jejichž ohrad budeme očarováni krásou tradičních plemen starokladrubských vraníků a koně Převalského. Odpoledne se projdeme Rekreačními lesy Podhůra po NS Ke Kočičímu hrádku, vystoupáme na unikátní rozhlednu Bára s dřevěnou konstrukcí ve tvaru jehlanu, odkud uvidíme panorama Chrudimi i vzdálenější Pardubicko a Hradecko. Pěší procházka cca 6 km.