Za sídly Petra Voka z Rožmberka ( Výlet č.7)

datum: 01.05.2020
cena: 650 Kč
pruvodce: Škochová J.
odjezd: 7:00
číslo výletu: 7

Poslední Rožmberk Petr Vok je famózní postavou české renesance především díky svému „druhému životu“ v dramatických, literárních i filmových zpracováních. Zajeďme se podívat na místa, která byla bezprostředně spjata s jeho reálným životem a kde zanechal své výrazné osobní stopy. První prohlídka bude patřit zámku v Bechyni, který je dílem italského arch. B.Maggi z Arogna. Zde Petr Vok uskutečnil své ambice vybudovat komfortní renesanční sídlo pro sebe i novomanželku Kateřinu z Ludanic (nástěnná malba v tzv. Vokově svatebním sále). Při dalším zastavení v Soběslavi si prohlédneme Vokův městský palác, který odkázal člence rožmberského fraucimoru Zuzaně Vojířové a kde je dnes regionální expozice Blatského muzea „Soběslav – město pětilisté růže“. Závěr Vokova života je spjat s Třeboní, kam po prodeji zadlužených panství soustředil své sbírky (rodový archiv, obrazárnu, unikátní knihovnu, sbírku navigačních a astronomických přístrojů). Ve vzrušené předbělohorské době se zdejší zámek stával i místem politických jednání evropských diplomatů. My si zde prohlédneme rožmberské renesanční interiéry - dvořanskou světnici, jídelnu, knihovnu, kunstkomoru i alchymistickou laboratoř.