Velikonoce v Orlických horách a Podorlicku ( Výlet č.4)

datum: 10.04.2020
cena: 3320 Kč
pruvodce: Urbanová J.
odjezd: 7:00
číslo výletu: 4

!!! ZRUŠENO !!! 

Termín: 10.4. - 12.4. 2020 

Ubytování: Rychnov nad Kněžnou

Třídenní výlet krásnou krajinou nás zavede do Orlických hor a Podorlicka, jejíž dominantou jsou zámky na řece Orlici, označované jako Česká Loira

1.den : výlet zahájíme  ve Slavoňově prohlídkou roubeného kostela sv. Jana Křtitele, navštívíme poutní  místo v  Rokoli, odpoledne přejedeme do  Olešnice v Orlických horách (prohlídka muzea,  kostela  sv. Maří Magdalény, zajímavý je také Utzův mechanický betlém),  procházka NS Feistův kopec. Ubytujeme se v hotelu Havel v Rychnově nad Kněžnou.

2.den : poprohlídce  Rychnova nad Kněžnou, zámku a dalších zajímavých památek, přejedeme  do obce Přepychy (prohlídka kostela sv. Petra),  projdeme se  Dřízenským údolím do Mariánského poutního místa Dřízna až na rozhlednu Osičina.  Odpoledne vyjedeme na Šerlich v O.h., vydáme se pěšky přes Malou Deštnou  na Velkou Deštnou k nové rozhledně a poté dojdeme až do Luisina Údolí (cca 6 km), kde bude čekat bus!

3.den :   navštívíme renesanční zámek  v Doudlebách nad Orlicí s unikátní sgrafitovou výzdobou, procházka parkem s oborou, pro návštěvníky je zde i kavárna. Na chvíli se zastavíme v Potštejně, kde se konají Velikonoce a jarmark, vyjedeme na vrch Kastel, kde vystoupáme na rozhlednu Vrbice s výhledem na Orlické hory a jejich podhůří. Odpoledne se věnujeme prohlídce empírového Nového zámku v Kostelci nad Orlicí (rod Kinských), zvaný též  Třešńový zámek a procházce anglickým parkem, který je chráněn jako ornitologicky významná lokalita regionu.

Vyhrazujeme si změnu programu dle počasí!!!

!!! ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A ZÁLOHY DO 31.LEDNA 2020 !!!