Holešovsko: Hulín -Holešov -Rymice ( Výlet č.15)

datum: 18.07.2020
cena: 790 Kč
pruvodce: Škochová J.
odjezd: 6:30
číslo výletu: 15

Zájezd nás zavede do podhůří Hostýnských vrchů, kde navštívíme významné památky Holešovska. V Hulíně si prohlédneme původně románský kostel sv. Václava se zachovaným ústupkovým portálem ze 13. století. V Holešově nás čeká raně barokní zámek, který se řadí mezi nejvýznamnější doklady rané barokní zámecké architektury u nás, právě tak jako rozsáhlý park se sítí vodních ploch doplněný sochařskou výzdobou. Poté zamíříme do židovského ghetta, kde navštívíme expozici v bývalé synagoze a židovský hřbitov. Původní architektura a vnitřní dispozice synagogy tzv. polského typu z 18. stol. je považována za světový unikát. Zachovaný soubor lidové architektury v Rymicích vedl k záměru vybudovat zde skanzen, při jehož návštěvě uvidíme chalupy stavěné technologií dřevěného srubu opatřeného hliněnou omítkou, nebo z nepálených cihel a s krytinou ze slaměných došků. Vedle expozic připomínající různá řemesla - kovárna, sedlářská dílna, větrný mlýn se podíváme i do místní renesanční tvrze.