Cestujte s námi na místa, kde sourozenci Čapkovi žili, tvořili a kudy rádi chodili (Výlet č.25)

datum: 21.09.2019
cena: 680 Kč
pruvodce: Urbanová J.
odjezd: 7:00
číslo výletu: 25

V hornickém a lázeňském městečku pod Žaltmanem Malých Svatoňovicích navštívíme rodný dům Karla Čapka-dnes Muzeum bratří Čapků, prohlédneme si nově restaurovaný poutní areál s kostelem P. Marie Sedmiradostné, kapličku se 7 prameny zázračné vody, kapli Božího těla zdobenou araukarity a poutní křížovou cestou zvanou Mariánský sad vystoupáme na nejvyšší vrchol Jestřebích hor-Žaltman, kde ještě stojí stará rozhledna. Osvěžíme se na Jestřebí boudě a poté sejdeme do bývalé hornické vesničky Radvanice (dnes vesnická památková zóna s nádhernými roubenými chalupami), kde bude čekat bus, ujdeme cca 7,2 km pěšky. Odpoledne věnujeme Jívce, kde si prohlédneme Měděný důl Bohumír, naše putování ukončíme ve Rtyni v Podkrkonoší prohlídkou kostela sv. Jana Křtitele se zajímavou dřevěnou zvonicí a městského muzea s expozicí zaměřenou na historii města a dobývání uhlí v Jestřebích horách.