Rosice - Oslavany - Kralice n/O - Březník (Výlet č. 23)

datum: 07.09.2019
cena: 750 Kč
pruvodce: Škochová J., PhDr.
odjezd: 6:30
číslo výletu: 23

Na západ od Brna vznikla v minulosti řada výrazných středověkých založení a dodnes se zachovala  románsko-gotická jádra kostelů i zámky s renesančními arkádami. V Rosicích nás čeká prohlídka renesančního zámku Žerotínů a kostel sv. Martina s výraznými románskými prvky. V Oslavanech vznikl na počátku 13. století významný konvent cisterciaček a i když byl později upravený na renesanční zámek, v hmotě objektu se zachoval dodnes mj. raně gotický a znovu vysvěcený konventní chrám a v dalších sálech středověké fresky. V Kralicích nad Oslavou navštívíme Památník bible kralické umístěný ve speciální budově postavené arch. B. Fuchsem, kde si prohlédneme expozici věnovanou editorské činnosti bratrské tiskárny i přilehlé tvrziště, kde tiskárna působila. V Březníku se nakonec zastavíme u kostela Panny Marie, jehož původní románské jádro je přes pozdější úpravy stále patrné.