Na nejvyšší horu Českého lesa – Čerchov (Výlet č.20)

datum: 17.08.2019
cena: 650 Kč
pruvodce: Urbanová J.
odjezd: 7:00
číslo výletu: 20

Čerchov je dominantou Chodska a nejvyšším vrcholem Českého lesa, měří 1042m. Kamenná rozhledna, tzv. Kurzova věž, byla postavena v roce 1905,přístupovou cestu z Capartic nechal vystavět hrabě Bedřich Stadion, majitel zámku Trhanov. V roce 1938 musel po zabrání pohraničí Klub českých turistů objekty na Čerchově nuceně vyklidit , po 2. svět.válce zabrala celý vrchol Čs. armáda a na dlouhých 40 let ho pro veřejnost neprodyšně uzavřela. Během výstupu se z informačních tabulí dozvíme více o historii objektů, fauně a floře Českého lesa, nově u Kurzovy věže vznikla zajímavá naučná ministezka. Historii Chodska a Chodů se připomeneme návštěvou Újezda- rodiště Jana Sladkého Koziny, na vrcholu Hrádek si prohlédneme Pomník J.S.Koziny a Chodského psa v nadživotní velikosti, v Trhanově si před zámkem, který je dnes účelově využit připomeneme Wolfa Maxmiliána Lamingena zvaného Lomikar a lékaře Josefa Thomayera,v Klenčí  navštívíme  Muzeum Jindřicha Šimona Baara, kostel sv.Martina , a Výhledy se sochou J.Š.Baara  jsou  symbolem Chodska. Capartice jsou jedním z výchozích míst na Čerchov (nahoru cca 4 km pěšky), ale také zastávkou busu, který v sezóně vozí návštěvníky nahoru i dolu!!!