Z Ostrova do Lázní Kyselka po stopách Heinricha Mattoniho (Výlet č.27)

datum: 05.10.2019
cena: 670 Kč
pruvodce: Urbanová J.
odjezd: 7:00
číslo výletu: 27

Město Ostrov nad Ohří leží na úpatí Krušných hor v Karlovarském kraji.  Dominantou je nedávno zrekonstruovaný zámek, kde si prohlédneme interiér, nově vzniklé expozice včetně národní kulturní památky šlikovské stříbrné kazety, seznámíme se s rodem Šliků, vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských. Projdeme se nádherně upraveným zámeckým parkem, navštívíme Palác princů, Letohrádek a Klášterní areál-Posvátný okrsek. Na Starém náměstí si prohlédneme budovu radnice, barokní sloup sochou P.Marie, na Malém náměstí   z roku 1572, zástupce krušnohorské architektury saského typu. Nejstarší dochovanou stavební památkou města je románský hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího z počátku 13. stol., stojící v místech původního středověkého trhového sídliště. V bezprostřední blízkosti historického Ostrova začalo od roku 1947 vyrůstat zcela nové moderní město ve stylu SORELA (prohlídka exteriérů). Odpoledne věnujeme Lázním Kyselka, navštívíme Mattoniho muzeum (prohlídka stálé expozice), projdeme se po nově otevřené 4 km dlouhé naučné stezce „Po stopách skřítků“, která vede po původních promenádách, okolo budov bývalých lázní, procházejících stavební obnovou. Zdatnější chodci můžou dojít až k rozhledně na vrcholu kopce Bučina, kterou nechal podnikatel Mattoni postavit.