Čáslavská mozaika – za románským unikátem, rodem hrabat Chotků i malířem Chittusim

Datum: 08. 10. 2022 | Odjezd: 07:30 | Cena: 660 Kč | Průvodce: Škochová J. | Číslo výletu: 22

Zastavení v městyse Nové Dvory, bude patřit procházce jeho městskou památkovou zónou, podíváme se na zámek spojený arkádovou chodbou s farním kostelem, na dominikánský klášter s kostelem sv. Anny, jehož výrazná kopule je viditelná zdaleka, a na pohřební kapli rodu Chotků. S Chotky je spjat i zámek Kačina, který si prohlédneme včetně expozice muzea českého venkova a rozsáhlého přírodního parku. V obci Jakub se zastavíme u kostela sv. Jakuba, jehož fasádu zdobí nejrozsáhlejší soubor románské plastiky v Čechách a to s nejstarším zobrazením českých zemských patronů.Pokračovat budeme do Čáslavi, kde se projdeme historickým centrem, připomeneme si bývalé správní přemyslovské centrum na Hrádku, dále na náměstí kostel sv. Petra a Pavla, zachovanou výraznou synagogu a strávíme zde polední pauzu na občerstvení. Pak budeme pokračovat do Zbyslavi s dominantním barokním kostelem, ke kterému vede dvouramenné schodiště osazené sochami andělů a světců, a do Semtěše s gotickou hranolovou věží bývalé tvrze. V Ronově nad Doubravou navštívíme vilu, původně navrženou F. Bílkem pro příbuzného, dnes je tu představena expozice malíře A. Chittusiho. Interiér připomíná Bílkovy návrhy prostornou patrovou halou a řezbářsky provedeným dřevěným schodištěm. V Markovicích se zastavíme u dvou pozoruhodných kulturních památek – rozlehlého barokního zájezdního hostince a gotického kostela sv. Marka.